Адвокати АО «ДЕГА Партнерз» захистили інтереси учасника товариства з обмеженою відповідальністю у спорі щодо визнання недійсними рішень загальних зборів

Команда адвокатів судової практики АО «ДЕГА Партнерз» захистила інтереси учасника Товариства (Позивача) в судах апеляційної та касаційної інстанцій у спорі щодо визнання недійсними рішень загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю (Відповідача).

В судовому процесі в судах апеляційної та касаційної інстанцій, незважаючи на негативне для нашого Клієнта Рішення Господарського суду міста Києва, стороною Позивача було доведено, що:

  • недотримання порядку скликання зборів учасників товариства в частині повідомлення позивача про проведення зборів, прийняття зборами рішень за відсутності позивача, належним чином не повідомленого про проведення загальних зборів учасників товариства, є порушенням вимог закону та статуту Товариства, порушує права позивача, як учасника Товариства, на участь в управлінні справами Товариства;
  • позивачеві не може бути відмовлено у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів тільки з мотивів недостатності його голосів для зміни результатів голосування з прийнятих загальними зборами учасників  рішень, оскільки вплив учасника на прийняття загальними зборами рішень не вичерпується лише голосуванням;
  • наявне у компетентного (уповноваженого) органу товариства право припинити на свій розсуд повноваження члена виконавчого органу у будь-який час з будь-яких підстав не звільняє учасників товариства від дотримання порядку скликання загальних зборів учасників товариства та відповідно належного повідомлення всіх учасників товариства про проведення таких зборів.

Судами апеляційної та касаційної інстанцій, з-поміж іншого, було встановлено, що Господарський суд міста Києва при вирішенні даної справи вийшов за межі позовних вимог, а також, порушуючи положення процесуального Закону, порушив не лише принципи диспозитивності та змагальності сторін, а й визначений Законом порядок збору доказів.    

Над проектом працювали:

Старші партнери АО «ДЕГА Партнерз», адвокати Костянтин Гамкрелідзе та Ігор Дерев’янко, а також Радник, адвокат Катерина Бродська.