Командою корпоративної практики АО «ДЕГА Партнерз» успішно реалізований проект з корпоративного структурування – виходу учасника-юридичної особи (далі – клієнт), частка якого у статному капіталі становила більше 50%, з товариства з обмеженою відповідальністю

Керуючись статтею 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», за короткий проміжок часу здійснено наступні заходи:

  • підготовлено заяву Клієнта про вихід з Товариства та отримано згоди інших учасників Товариства, проведено відповідні реєстраційні та нотаріальні дії;
  • супроводжено здійснення розрахунку частки Клієнта, належним чином оформлено відповідну інформацію про вартість частки, її обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку;
  • розроблено та узгоджено процедуру й строки виплати Товариством Клієнту вартості його частки.

Також, спеціалістами ДЕГА Партнерз, з урахуванням консультацій аудиторської компанії, з метою уникнення зайвих податкових навантажень як для Клієнта, так і для Товариства, розроблено та реалізовано юридичну модель виплати Товариством вартості частки Клієнта.                 

Зокрема, відповідно до вказаного плану, було ефективно здійснено дії з супроводу  таких правочинів:

1. Укладання між Клієнтом та Товариством договору купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.

 При цьому, супроводження даного правочину включало: аналіз правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомості; підготовка рішень уповноважених органів юридичних осіб про надання згоди на вчинення значного правочину; розробка проекту договору купівлі-продажу з урахуванням інтересів сторін, узгодження проекту договору з нотаріусом; підготовка пакету документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, сторонами якого є юридичні особи тощо.

2. Укладання між Клієнтом та Товариством договору про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Даний договір укладений з метою зарахування зустрічних однорідних вимог за зобов’язаннями, які виникли у Клієнта (зобов’язання за договором купівлі-продажу нерухомого майна Товариства) та Товариства (зобов’язання з оплати вартості частки Клієнта-учасника, який вийшов з Товариства).

Отже, командою корпоративної практики АО «ДЕГА ПАРТНЕРЗ» не тільки здійснено оформлення виходу Клієнта з часткою понад 50 відсотків статутного капіталу з Товариства, а й досягнуто інтересів Клієнта щодо отримання вартості частки нерухомим майном Товариства шляхом імплементації юридичної моделі придбання об’єкту нерухомості Товариства Клієнтом з подальшим укладанням договору про зарахування зустрічних однорідних вимог.