Ліквідація бізнесу

Ліквідація – один із можливих етапів «життєдіяльності» підприємства, установи чи організації.

Припинити господарську діяльність можна шляхом ліквідації, поділу, виділення, злиття або перетворення. Нормативні вимоги до оформлення та проведення ліквідації передбачені Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про акціонерні товариства» та статутними документами юридичних осіб.

Загальний порядок дій із ліквідації юридичної особи наступний:

 1. Прийняття та оформлення власником (власниками) рішення про ліквідацію, причому таке рішення має містити порядок проведення і строки ліквідації (не менше 2-х та не більше 6-и місяців з дня оприлюднення рішення), персональний склад ліквідаційної комісії (ПІБ членів, реєстраційні номери їх облікових карток платників податків), права та обов’язки комісії.
 2. Реєстрація рішення про ліквідацію в держреєстратора протягом 3-х робочих днів із дня прийняття рішення про ліквідацію.
 3. Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про ліквідацію шляхом публікації повідомлення про ліквідацію підприємства в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, в якому має бути визначений порядок і строк заявлення кредиторами вимог, що не може бути меншим 2 місяців. Крім повідомлення в друкованому засобі масової інформації, слід здійснити письмове повідомлення кожного кредитора. Як правило, кожному кредитору направляють цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 4. Проведення інвентаризації та оцінки майна. Припинення (ліквідація) юридичної особи є випадком обов’язкового проведення інвентаризації згідно п. 7 наказу МФУ від 02.09.2014  № 879. Інвентаризація проводиться суцільна, охоплюючи всі види зобов’язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження.
 5. Здійснення оцінки майна підприємства, яке ліквідується, з метою визначення його вартості. Така оцінка може бути здійснена як ліквідаційною комісією, так і шляхом залучення професійних оцінювачів. У разі, якщо в підприємства є частка державної або комунальної власності, то послуги професійного оцінювача є обов’язковими.
 6. Проходження податкової перевірки, що може бути призначена в строк не пізніше 10 робочих днів з моменту публікації повідомлення про початок ліквідації.
 7. Складання початкового ліквідаційного балансу.
 8. Припинення трудових правовідносин із працівниками, причому, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 40 та ст. 49-2 КЗпП України, не пізніше ніж за 2 місяці підприємством має бути виданий відповідний наказ із зазначенням дати та причини скорочення; у цей же строк має бути повідомлений кожен, хто підпадає під звільнення, під підпис.
 9. Стягнення дебіторської заборгованості та проведення розрахунків із кредиторами. Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості (ст. 112 ЦКУ): відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також задоволення вимог, що забезпечені заставою або іншим способом; задоволення вимог працівників, пов’язаних із трудовими відносинами, авторська винагорода; сплата податків і зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету; усі інші вимоги (у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів, які вчасно звернулися за стягненням).
 10. Складання та затвердження власником (власниками) ліквідаційного балансу. Усе майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між власниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі. Ліквідаційний баланс подається також до ДПС за місцем реєстрації юридичної особи разом із останньою звітністю.
 11. Подання останньої звітності до контролюючих органів, оформлення та передача документів у державну архівну установу, закриття банківських рахунків, знищення печаток, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів тощо.
 12. Отримання від податкового органу та управління пенсійного фонду довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків.
 13. Державна реєстрація припинення юридичної особи після закінчення процедури припинення, причому дата запису в ЄДР про припинення юридичної особи вважається датою ліквідації.

Отже, незважаючи на унормованість ліквідації юридичної особи, така процедура залишається складним і довгим процесом. Так, продаж активів компанії, стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також багато інших дій пов’язаних із ліквідацією, можуть тривати значно більше двох місяців.

Доцільним виявляється саме під час дії карантину та інших обмежувальних заходів провести оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості, проаналізувати обсяг фактичних активів підприємства, розпочати стягнення дебіторської заборгованості.

Адвокати DEGA професійно та в найкоротший термін проведуть аудит дебіторської та кредиторської заборгованості, запропонують як можливі шляхи стягнення дебіторської, так і реструктуризації кредиторської заборгованості.