Нові правила на митниці

30 червня 2020 року набули чинності два накази Міністерства фінансів:

 • «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» № 281 від 09.06.2020 (далі по тексту – Наказ № 281);
 • «Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» №282 від 09.06.2020 (далі по тексту – Наказ № 282).

Наказ № 281 запроваджує єдиний підхід та порядок застосування митними органами заходів до товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності (далі по тексту – ПІВ), а також стандартизовані форми взаємодії з правовласниками та декларантами.

Відповідно до п. 12 Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами (далі по тексту – Порядку), митні органи ідентифікують пред’явлені товари як оригінальні, та заходи сприяння до таких товарів не застосовуються у разі, якщо:

1) їх переміщення через митний кордон України здійснює особа, визначена правовласником як учасник зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює операції з оригінальними товарами, відповідно до даних митного реєстру;

2) до митного реєстру внесена інформація або правовласник письмово повідомив митний орган про те, що товари, які заплановано до переміщення або переміщуються через митний кордон України, є оригінальними товарами, та така інформація дозволяє митному органу ідентифікувати такі товари під час здійснення митного контролю та митного оформлення.

Якщо пред’явлені товари не ідентифіковані як оригінальні, митні органи ідентифікують такі товари як товари, що підозрюються в порушенні ПІВ, у разі, якщо відповідно до даних митного реєстру:

1) їх переміщення через митний кордон України здійснює особа, визначена правовласником як учасник зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює операції з товарами, що підозрюються у порушенні ПІВ, або

2) виробник таких товарів визначений правовласником як виробник товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, або

3) їх характерні (типові) ознаки та/або їх пакування відповідають даним митного реєстру щодо характерних (типових) ознак та/або пакування товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, або

4) виробник таких товарів не визначений правовласником як виробник оригінальних товарів, або

5) їх характерні (типові) ознаки та/або їх пакування не відповідають даним митного реєстру щодо характерних (типових) ознак та/або пакування оригінальних товарів.

Порядок, затверджений Наказом № 281 деталізує розділ XVI Митного кодексу України «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».

Наказом № 281 передбачено форми наступних документів:

 • Рішення про призупинення митного оформлення товарів;
 • Повідомлення відповідно до ст. 399 МК України;
 • Додаток (щодо знищення товарів);
 • Повідомлення відповідно до ст. 400 МК України;
 • Акт про знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушення ПІВ;
 • Повідомлення відповідно до ст. 401-1 МК України;
 • Акт про відсутність ознак порушення ПІВ.

Відповідно до Наказу № 282:

– удосконалено порядок реєстрації прав інтелектуальної власності у митному реєстрі;

– запроваджено форми заяв, які використовуються у країнах ЄС;

– запроваджено електронну форму комунікації між правовласниками та Держмитслужбою.

Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт ПІВ, має право безоплатно подати до Держмитслужби заяву про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі. Заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі може бути подана з метою реєстрації у митному реєстрі таких об’єктів ПІВ як об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів.

Наказом № 282:

1) затверджено нову форму заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ та порядок заповнення граф заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

2) удосконалено порядок реєстрації прав інтелектуальної власності у митному реєстрі, зокрема:

– розширено перелік документів, які подаються до Держмитслужби разом з заявою про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

– дозволено подавати одну заяву про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі для реєстрації двох або більше об’єктів ПІВ у митному реєстрі;

– запроваджено механізм призупинення розгляду заяви та уточнення/запиту відомостей у правовласника, якщо документи і заява не відповідають вимогам Наказу №282 (раніше, у такому випадку Держмитслужба відмовляла, не надавши час для усунення недоліків);

– розширено список підстав для призупинення Держмитслужбою розгляду заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, а також підстав відмови в реєстрації;

– реєстрація об’єктів ПІВ у митному реєстрі здійснюється з використанням нового програмно-інформаційного комплексу «Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

3) змінено порядок продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі, зокрема:

– затверджено форму заяви про продовження строку реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону;

– змінено строки звернення із заявою про продовження строку реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі. Така заява подається не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку реєстрації такого об’єкта ПІВ у митному реєстрі  (раніше за 10 робочих днів) (п. 37 Розділу II Порядку).

4) розширено перелік підстав для виключення з митного реєстру.

Відтепер, об’єкт ПІВ виключається з митного реєстру також у разі (п. 37 Розділу II Порядку):

– часткової або повної передачі іншій особі прав на зареєстрований у митному реєстрі об’єкт ПІВ, що впливає на правові підстави реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі, у тому числі наявність необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом майнових прав на такий об’єкт ПІВ;

– дострокового припинення строку правової охорони об’єкта ПІВ, зареєстрованого у митному реєстрі;

– у разі виявлення недостовірної та/або неповної інформації та/або невідповідності інформації, що була внесена до митного реєстру на підставі інформації та/або документів, наданих заявником у заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документах, у тому числі інформації та/або документів, наданих у відповідь на запит СП Держмитслужби, а також наданих шляхом внесення змін та/або доповнень до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ та/або заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

– у разі систематичного (три та більше разів протягом року) ненадання СП Держмитслужби інформації та/або документів відповідно до пункту 32 Розділу IV Порядку №282;

– у разі систематичного (три та більше разів протягом року) ненадання відповідей на повідомлення митних органів, надіслані відповідно до частини третьої статті 399 та/або частини сьомої статті 401-1 Кодексу;

– у разі використання правовласником інформації, отриманої ним від митних органів, у цілях, не пов’язаних із застосуванням заходів сприяння.

5) запроваджено електронну форму комунікації між правовласниками та Держмитслужбою.

6) змінено перелік інформації щодо об’єктів ПІВ, зареєстрованих у митному реєстрі, яку Державна митна служба України повинна оприлюднювати на своєму офіційному сайті.

Окрім іншого, оприлюдненню підлягає така інформація (п. 1 та п. 2 Розділу IV Порядку №282):

 • вид (види) товарів, які містять об’єкт ПІВ;
 • прізвище, власне ім’я особи, уповноваженої правовласником щодо взаємодії з митними органами з питань, пов’язаних зі сприянням захисту майнових прав на об’єкт ПІВ, її контактний номер телефону та адреса електронної пошти.

Також звертаємо увагу на те, що відтепер, після реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі заявник зобов’язаний повідомляти СП Держмитслужби не лише про будь-які зміни та/або доповнення до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ, а також у поданих разом із заявою документах, внесених до митного реєстру, але й про доповнення до інформації митного реєстру щодо ознак оригінальних товарів, подання яких передбачено графами 10, 11, 12 та 15 заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі та які відсутні у митному реєстрі щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ, у тому числі у разі, якщо після призупинення митного оформлення товарів правовласник повідомив, що вважає такі товари оригінальними, та надав згоду на поновлення їх митного оформлення (п. 32 Розділу II Порядку №282).

Щодо об’єктів ПІВ, зареєстрованих у митному реєстрі об’єктів ПІВ, які охороняються відповідно до закону, до набрання чинності Наказом №282, то:

 • заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на такі об’єкти права інтелектуальної власності застосовуються до дати виключення таких об’єктів з митного реєстру;
 • такі об’єкти виключаються з митного реєстру у випадках, встановлених цим Порядком;
 • продовження строку реєстрації таких об’єктів здійснюється шляхом подання заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт прав інтелектуальної власності за формою згідно з додатком 1 до Порядку, з дотриманням вимог Порядку.

ВИСНОВКИ.

Наказами Міністерства фінансів № 281 та № 282 від 09.06.2020 деталізовано порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії між митними органами, правовласниками та декларантами; а також доповнено порядок реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі.