Статутний капітал: формування, вимоги, відповідальність

Не секрет, що запорукою успішного розвитку будь-якого бізнесу є наявність власних фінансових ресурсів.

Юрист Ольга Солоцька розповідає про основні аспекти формування статутного капіталу компаній, приділяючи особливу увагу покроковій процедурі його збільшення.


Статутний капітал — це саме те, з чим варто розібратися кожному, хто хоче побудувати успішний бізнес.

Тому давайте детальніше розберемо складні аспекти цієї теми простими словами.

Поняття «статутний капітал» означає суму вкладів, які учасники погодилися віддати товариству при його створенні для формування мінімального розміру власності товариства. Ці вклади є оборотними коштами товариства.

Сума статутного капіталу має бути зафіксована в установчих документах (Статуті) товариства, разом із зазначенням розмірів частки кожного з учасників (яка може додатково визначатися у відсотках).

Формування статутного капіталу можливе трьома способами:

 • грошовим (готівкові і безготівкові кошти);
 • майновим (обладнання, цінні папери, нерухоме майно, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності тощо);
 • змішаним (грошовий в сукупності з майновим).

ВАЖЛИВО! Станом на сьогодні відсутні будь-які законодавчі вимоги щодо розміру статутного капіталу для більшості товариств, окрім винятків, передбачених законодавством.

Статтею 14 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII передбачено обов’язок учасника товариства при формуванні статутного капіталу «повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом».

Вищезгаданим Законом передбачено і заходи, що мають вживатися якщо учасник прострочив внесення вкладу, зокрема:

 • виконавчий орган товариства має надіслати учаснику товариства письмове попередження про прострочення та встановити додатковий строк для погашення заборгованості, що не може перевищувати 30 днів;
 • якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
 1. про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 2. про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
 3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
 4. про ліквідацію товариства.

Однак, ми говоримо про побудову успішного бізнесу, тому доцільніше розібратися в деяких аспектах процедури збільшення статутного капіталу.

Можливість збільшення статутних капіталів товариств передбачено Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.

Але перш ніж планувати збільшення розміру статутного капіталу необхідно перевірити виконання головної умови, що передує початку ініціювання такої процедури – внесенні усіма учасниками своїх вкладів до статутного капіталу. Статутний капітал не можна збільшувати, допоки він не є повністю сформованим.

Як зазначено у ст. 16 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII,«збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається».

В усіх інших випадках збільшення капіталу дозволяється, і це можливо здійснити у такі два способи:

 1. за рахунок додаткових вкладів;
 2. за рахунок нерозподілених доходів об’єднання.

Пропонуємо розглянути один з найпоширеніших способів збільшення статутного капіталу -за рахунок додаткових вкладів.

Він складається з декількох етапів:

 • планування збільшення розміру статутного капіталу;
 • внесення додаткових вкладів учасниками чи іншими особами;
 • прийняття рішення Загальними зборами учасників товариства;
 • державна реєстрація змін до статутного капіталу.

А тепер давайте детальніше розглянемо кожен з них.

І ЕТАП: Планування збільшення розміру статутного капіталу

Перш за все, Загальні збори учасників мають ухвалити попереднє рішення про залучення додаткових вкладів, в якому необхідно визначити:

 • загальну суму збільшення статутного капіталу товариства;
 • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі;
 • запланований розмір статутного капіталу;
 • конкретизування учасників товариства та/або третіх осіб, які вносять майно, та визначити його грошову оцінку, якщо учасники виявляють бажання вносити додаткові вклади у негрошовій формі;
 • строк, протягом якого учасникам товариства необхідно внести додаткові вклади.

Попереднє рішення про залучення додаткових вкладів є внутрішнім документом товариства, його не потрібно буде надавати державному реєстратору.

ІІ ЕТАП: Внесення додаткових вкладів учасниками чи іншими особами

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі, якщо інше не встановлено в Статуті та в рішенні Загальних зборів учасників, що ухвалене ОДНОСТАЙНО.

ВАЖЛИВО! Строк внесення додаткових вкладів не може перевищувати один рік з дня прийняття рішення про їх залучення, якщо інше не встановлено Статутом або ж рішенням Загальних зборів учасників, що ухвалене ОДНОСТАЙНО.

Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

На цьому етапі учасники товариства зазвичай цікавляться тим, що необхідно зробити першочергово: внести додаткові вклади чи прийняти остаточне рішення та провести державну реєстрацію змін?

Насправді це питання має досить передбачувану відповідь, адже прийняття Загальними зборами учасників одного з рішення, що передбачено ст. 10 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII вже прямо вказує на факт внесення додаткових вкладів учасниками, суму таких додаткових вкладів та розмір часток учасників у складі збільшеного розміру статутного капіталу.

Однак, варто зазначити, що державний реєстратор при проведенні державної реєстрації збільшення статутного капіталу товариства не може вимагати подання платіжних інструкцій про фактичне внесення додаткових вкладів на рахунок товариства, а отже, державна реєстрація може відбуватися і без фактичного внесення додаткових вкладів учасниками товариства.

Проте Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII не передбачено жодних інструментів впливу на учасника, який не виконує своє зобов’язання щодо внесення додаткового вкладу як до, так і після реєстрації збільшення статутного капіталу. Відповідно, ефективним інструментом вирішення такої ситуації є звернення до суду.

ІІІ ЕТАП: Прийняття рішення Загальними зборами учасників

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають одне з таких рішень:

 1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
 2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
 3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

У листі Мін’юсту від 07.06.2018 № 6623/8.4.3/32-18, рішенням загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників може бути одне із вищенаведених рішень.

ВАЖЛИВО! Здійснення додаткових внесків учасниками товариства після прийняття рішення загальними зборами і до дати державної реєстрації змін щодо розміру статутного капіталу не впливає на розмір доходів підприємства.

В цілому ми рекомендуємо дотримуватись етапів збільшення статутного капіталу, описаних вище і, відповідно, здійснювати державну реєстрацію збільшення статутного капіталу вже після внесення всіма учасниками додаткових вкладів на рахунок товариства.

ІV ЕТАП: Державна реєстрація змін до статутного капіталу

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, «для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 2. документ про сплату адміністративного збору;
 3. один із таких відповідних документів:
 • рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
 • рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства;
 • заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 • заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 • акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 • судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві;
 • судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на подачу документів від імені товариства для внесення змін в ЄДР (якщо документи подає представник); довіреність від імені юридичної особи, стосовно якої вносяться зміни в ЄДР, має бути нотаріально посвідчена».

ВАЖЛИВО! Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Наостанок хотілося б зазначити, що знання основних аспектів формування статутного капіталу та його збільшення є досить важливим етапом для побудови та розбудови бізнесу. Тому перед початком його формування товариству необхідно щонайменше:

 • визначити чи встановлено на законодавчому рівні мінімальний розмір статутного капіталу для виду діяльності товариства;
 • визначитись із розміром статутного капіталу та зафіксувати його в установчих документах;
 • визначити з чого буде складатись статутний капітал: грошових коштів, майна, цінних паперів тощо;
 • проконтролювати внесення вкладів до статутного капіталу всіма учасниками, адже невиконання саме цього пункту може призвести не лише до виникнення питання зменшення статутного капіталу та його перерозподілу, а й обмежить право товариство на збільшення статутного капіталу за рахунок внесення додаткових вкладів учасників.