Відкриваємо інтернет-магазин правильно: сучасна електронна комерція

Електронна комерція є одним з основних елементів електронного бізнесу й охоплює будь-які форми ділових угод, укладання яких здійснюється електронними засобами замість фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту. Тенденція сьогодення – перехід бізнесу в онлайн сферу з врахуванням необхідності майже цілодобового опрацювання потреб клієнтів.

Електронна комерція – термін, що відноситься до використання Інтернету для проведення комерційних операцій між підприємствами або між підприємством та споживачами.

Основним структурним елементом системи електронної комерції є інтернет-магазин.

Екстериторіальність інтернет простору та дієві механізми просування товарів на нові ринки надає широкі можливості власникам бізнесу для розвитку.

Створення та функціонування інтернет магазинів в Україні до певного етапу була майже не врегульована законодавчо, а ускладнена система ідентифікації дозволяла вивести суб’єктів підприємницької діяльності з поля зору фіскальних та контролюючих органів. Саме з таких підстав продовжує існувати думка про «вільну електронну комерцію» від нагляду та впливу держави.

Знати правові основи діяльності інтернет-магазину надзвичайно важливо як бізнесменам-власникам, які повинні забезпечувати виконання законних вимог в ході організації торгівлі (зазначене допоможе запобігти виявленню можливих порушень в ході перевірки контролюючими органами), а також і звичайним споживачам, для того аби знати, як захистити свої права в ході купівлі товарів в інтернет-магазині. Зазначене вкрай важливе, оскільки з розвитком інтернет-технологій кількість правочинів, що укладаються в мережі Інтернет швидко зростає.

Реалізуючи запит широкої верстви підприємців, а також споживачів на врегулювання відносин по придбанню товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, прийнятий та діє  Закон України “Про електронну комерцію”, який визначає особливості укладення електронних правочинів та діяльності суб’єктів електронної комерції.

В той же час, крім зазначеного Закону, діяльність інтернет-магазинів регулюється і загальними положеннями законодавства, такими як, Конституція України (якою закріплено загальне право на підприємницьку діяльність), Господарський та Цивільний кодекси України, Закон України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних» тощо.

Головний меседж цієї публікації полягає в тому, що не достатньо просто створити у веб-просторіінтернет-магазин, а необхідно привести його діяльність у відповідність до чинного законодавства.

Маючи бізнес-модель, підприємець ретранслює її в онлайн простір вчиняючи наступні дії:

1. Реєстрація чи покупка доменого імені для майбутнього інтернет-магазину.

2. Обрання хостинг-провайдера для функціонування веб-ресурсу.

3. Структурування та інформаційне наповнення вебресурсу (зображення, інформація, дизайн, тощо).

4. Запуск веб-ресурсу та просування в мережі інтернет з метою пошуку та отримання свого споживача.

Створити інтернет-магазинможливо як власними силами маючи базовий досвід використання діючих онлайн-платформ з повним функціоналом сервісів для розвитку електронної комерції, так і шляхом залучення фахівців у сфері веб-дизайну та веб-технологій, за умов необхідності отримання ексклюзивного продукту (інтернет-магазину).

Перші кроки будь якої підприємницької діяльності, в тому числі і діяльність інтернет-магазину, починаються з державної реєстрації.

За кожним інтернет-магазином має функціонувати конкретний підприємець чи підприємство, а не просто фізична особа. Тому першою вимогою для особи, що відкриває інтернет-магазин, є реєстрація юридичної особи або ФОП у встановленому порядку. Одночасно відбувається реєстрація як платника податків у відповідних податкових органах.

Діяльність інтернет-магазину без державної реєстрації є адміністративним порушенням, за яке передбачена відповідальність – про це необхідно завжди пам’ятати.

Відповідно до законодавства України сама по собі діяльність із продажу товарів, робіт чи послуг через інтернет-магазин ліцензуванню не підлягає. Тому при відкритті інтернет-магазину отримувати ліцензію не потрібно.

В той же час слід пам’ятати, що окремі види підприємницької діяльності що здійснюються інтернет-магазином все ж таки можуть попадати під дію Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок державного регулювання певних видів господарської діяльності.

До таких видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема належать роздрібна торгівля алкоголем, лікарськими засобами, будь яка підприємницька діяльність, що здійснюється як на території так і за межами території України.

Відповідальність за підприємницьку діяльність без отримання ліцензії така сама, як і за діяльність без держаної реєстрації.

Торговий патент для інтернет-магазинів не потрібен.

Відповідно до вимог  Закону України “”Про електронну комерцію” вбачається, що на сайті інтернет-магазину повинна бути розміщена певна інформації. Такими відомостями є:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця.
 • адреса підприємства або місце реєстрації та місце фактичного проживання ФОП;
 • адреса електронної пошти;
 • ідентифікаційний код для юридичної або фізичної особи – підприємця;
 • якщо діяльність передбачає отримання ліцензії – необхідно зазначити відомості про таку ліцензію, зокрема серія, номер, строк дії та дата видачі;
 • порядок формування кінцевої вартості товару щодо включення (невключення) певних податків у вартість товару;
 • інформація про вартість доставки.

Зазначення інформації про найменування, адресу, контакті дані є вкрай необхідним, щоб споживачу було повністю зрозуміло хто є контрагентом за правочином, до кого можна звернутися із вимогами, організувати належну взаємодію.

Також такий перелік інформації повинен міститися при розсиланні потенційним споживачам електронних повідомлень (імейл-розсилки) із комерційними пропозиціями.

Взаємозв’язок інтернет-магазиназ контрагентом базується на договірних відносинах відповідно до загальних норм цивільного законодавства. Але специфіка діяльності інтернет-магазину у веб-просторі передбачає використання такого виду правочину як електронний.

Для укладення електронного правочину обов’язково на веб-ресурсі повинні зазначатися найменування товару, роботи чи послуги, а також її вартість. Розміщення вказаної інформації повинно безумовно вказувати на готовність продавця виконати зазначені вимоги щодо продажу та доставки товару, виконання роботи чи надання послуги.

Законом “Про електронну комерцію” визначено, що крім обов’язкових умов може бути передбачені і інші умови, зокрема:

 • порядок укладення договору (наприклад, зазначено про обов’язковість проведення попередньої оплати, але така оплата проводиться після підтвердження продавцем отримання замовлення);
 • можливість та порядок внесення змін до договору (наприклад, можливість заміни товару на аналогічний, у разі відсутності замовленого на складі продавця);
 • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (наприклад, прийняття пропозиції здійснюється шляхом надсилання листа за допомогою імейл або заповнення форми);
 • порядок обміну інформацією між покупцем і продавцем під час виконання договору (наприклад, інформація про адреси листування та строки відповіді);
 • порядок дій у разі, якщо покупець помилково або неправильно вказав інформацію про укладення договору як такого (помилково направив замовлення) або щодо окремих його умов (наприклад, невірно зазначив адресу доставки).

Окремі умови, що будуть обов’язковими складовими електронного договору між покупцем та продавцем, можуть зазначатися в окремому електронному документі (файлі), до якого відсилається покупець.

Після укладення договору в Інтернеті, покупець повинен отримати від продавця оперативне підтвердження отримання замовлення, а також зазначення умов договору для унеможливлення в подальшому їх односторонньої зміни. Таким підтвердженням може розглядатися, наприклад, електронний лист із підтвердженням та зазначенням товару, що придбається, його характеристик, ціни, умов оплати та доставки, а також посилання на інші умови договору, що можуть бути розміщені на сайті інтернет-магазину.

Крім підтвердження отримання замовлення, по факту виконання договірних зобов’язань (наприклад) продавець повинен обов’язково надати вже підтвердження вчинення правочину, якими можуть бути електронний документ, квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон. При чому, такий документ обов’язково повинен містити порядок обміну чи повернення товару, відмови від роботи чи послуги, найменування продавця адреса та контакті дані, а також гарантійні зобов’язання.

Необхідно пам’ятати, що відносини, що виникають між продавцями та покупцями в інтернет-магазинах, в повному обсязі підпадають під дію Закону України “Про захист прав споживачів”.Зокрема, діяльність інтернет-магазина повинна здійснюватись з дотриманням права користування об’єктами інтелектуальної власності та авторського права. Це питання набирає особливої актуальності останнім часом.

Важливим моментом в організації діяльності інтернет-магазину, що допомагає здійснювати свою діяльність із дотриманням норм законодавства, є усвідомлення можливих несприятливих наслідків, що передбачені чинниминормативно-правововими актами в розрізі цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Дотримання вимог ЗАКОНУ при здійсненні електронної комерції є запорукою успішного функціонування бізнес-моделі в офлайн та онлайн просторі.